Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı

Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı

1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesi ile Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğe İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 9. maddesine istinaden 14/08/2023 Tarih ve 37709 sayılı Bakanlık Makamı oluru gereğince 15/08/2023 tarihi mesai başlangıcı itibariyle 30 gün süreyle Kapadokya Alan Başkanlığı internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.Askıya çıkış tarihi 15.08.2023 Askıdan iniş tarihi 13.09.2023