Nevşehir Çevre Yolu Güzergahı 18. Madde Uygulaması

Nevşehir Çevre Yolu Güzergahı 18. Madde Uygulaması

Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Belediyesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan, Nevşehir Çevreyolu güzergahına ait 06.03.2023 Tarih ve 14 Nolu Belediye Encümenince yapılmasına karar verilen 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulamasına istinaden tarafımıza iletilen itiraz dilekçeleri 17.07.2023 tarih ve 40 nolu encümen kararına istinaden yeniden değerlendirilerek 3194 sayılı kanunun 18. Madde uygulaması 30 gün(otuz gün)  süre ile askıya çıkarılmıştır. İş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.